بوستر پمپ ها عموما دو یا چند پمپ، مخزن و دستگاه کنترل را شامل می‌شوند. و همان‌گونه که اشاره شد، به صورت کلی بوستر پمپ ها به منظور حفظ فشار آب کافی در منظقه های کم فشار، ساختمان های مرتفع و همچنین محل هایی که فشار آب در آن متغیر است، طراحی می‌شوند.

در تمامی سیستم های بالا، یک مخزن به منظور ذخیره آب و تغذیه ایستگاه پمپاژ در نظر گرفته می شود. این مخزن بوسیله یک انشعاب با قطر مناسب از لوله اصلی آب شهری و به شکل خودکار از راه فلوتر تغذیه می شود. پمپ گازوئیل کش

مزیت های سیستم بوستر پمپ

در طراحی تاسیسات مکانیکی یک پروژه، همچون شبکه آبرسانی، فاضلاب و سیستم سرمایش و گرمایش، آنچه از همه اهمیت بیشتری دارد، انتخاب سیستم تامین فشار مناسب به منظور شبکه آبرسانی و آتش نشانی ساختمان مورد نظر است. به شکلی که از جهات فنی، اقتصادی، آسانی راهبری، نگهداری آتی و شرایط خاص موجود در ساختمان، بهترین شرایط را داشته باشد.

مزیت های سیستم بوستر پمپ در سیستم های آبرسانی عبارتند از:

  • پمپ آب لجن کش
  • قابلیت حمل و نصب آسان
  • قابلیت سرویس در حین کار
  • کاهش آلودگی صوتی
  • وجود سیستم های مختلف محافظت الکترونیک
  • صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی
  • آبدهی بسیار پایین تا بسیار بالا
  • فشار ثابت در کل شبکه

لازم به ذکر است، در بوستر پمپ هر کدام از پمپ ها می‌توانند به شکل مستقل از سایر پمپ ها عمل کنند. و به صورت اتوماتیک یا دستی از مدار خارج شوند و یا برعکس، وارد مدار شوند. در این شرایط اگر یکی از پمپ ها نیاز به تعمیر پیدا کند می توان با خاموش نمودن پمپ مورد نظر، آن را از مدار خارج کنیم و همچنین با بستن شیر فلکه های مربوطه، آن را تعمیر کرد. به طوری که هیچ اختلالی در سیستم به وجود نیاید و سایر پمپ های سیستم به کار خود ادامه دهند.