+98 2133996517
|
info@pishro-sanat.com

پیشروصنعت

تهیه و توزیع پروژه های صنعتی

ماله پروانه ای چیست؟

عکس کوچک 2

ابعاد ماله:

ماله پروانه ای 60 سانت :

ماله پروانه ای، ماله بغل زن یا گوشه زن نامیده می شود و علت این نام گذاری این است که از آن می توان برای ماله کردن گوشه ها و کنار دیواره ها استفاده کرد. این نوع ماله با وجود اینکه از نظر ابعاد کوچکتر از انواع دیگر آن است اما نیروی محرکه آن با ماله 90 سانت یکی است زیرا گیربکس به کار رفته در این نوع ماله همان گیربکس 90 سانت است.

ماله پروانه ای 90 سانت:

این نوع ماله متداول ترین نوع ماله و پر کاربرد ترین نوع ماله است و در اکثر پروژه های بزرگ از آن استفاده می شود.به علت بزرگتر بودن از ماله 60 سانت و دارا بودن سطح مقطع بیشتر در مدت زمان کمتری سطح را ماله می کند. علت پر کاربرد تر بودن آن از ماله 120 سانت نیز این است که هم سبک تر است و نیروی محرکه کمتری لازم دارد.

ماله پروانه ای 120 سانت:

این نوع ماله در پروژه های بزرگ قابل استفاده است وبا توجه به سطح مقطع بیشتر در مدت زمان کمتری سطح بیشتری را ماله می کند.

ماله پروانه ای سرنشین دار:

این نوع ماله با توجه به قیمت بالا و اینکه از نظر مشخصات حتی نسبت به ماله های دستی پیچیده تر است با استقبال کمتری در پروژه های رو به رو شده اما به علت دارا بودن سطح مقطع بیشتر نسبت به ماله های دستی در مدت زمان کمتری سطح بیشتری را ماله می کند.

علت استفاده از ماله پروانه ای :

استفاده از ماله پروانه ای به این علت است که نوع ماله تشکیل شده از چهار عدد تیغه ماله در ابعاد مختلف که همزمان سطح را صاف می کنند و این عمل باعث می شود زمان کمتری برای ماله کردن سطح استفاده می شود و به علت هم تراز بودن تیغه های ماله سطحی سیقلی تر و یک دست تر به جا می ماند. در اکثر ماله ها بعد از ماله کردن سطح برای اینکه کیفیت سطح بهتر شود و بعد از ماله کردن سطح از سینی ماله برای این کار استفاده می شود.

سینی ماله:

نوعی ورق فلزی ضخیم دایری شکل است که لبه های آن به سمت بالا خم شده است تا بتن را خراب نکند. در داخل سینی چهار قطعه فلزی جوش داده می شود برای اینکه تیغه های ماله به داخل آن ها برود و قفل شود تا هنگام کار مله سینی از زیر آن خارج نشود. سینی ماله با توجه به ابعاد دستگاه نوع سینی نیز تغییر می کند.

انواع ماله از نظر قدرت موتور

از نظر قدرت موتور ماله 60 سانت و 90 سانت دارای موتور یکسانی می باشد به این علت که گیربکس به کار رفته در این دو نوع ماله از نظر گشتاور قدرت خروجی گیربکس به هم برابرن. اما در بعضی موارد موتور استفاده شده در ماله 90 سانت با توجه به درخواست خریدار قوی تر است و می توان از موتور 9 اسب و یا 13 اسب استفاده کرد.

ماله پروانه ای 13 اسب:

ماله پروانه ای که غالبا 120 سانت و دارای گیربکس بزرگتی نسبت به ماله 90 سانت و 60 سانت است و گیربکس بزرگ تر به معنای گشتاور بیشتر است و نیرو محرکه بیشتری لازم دارد.

ماله پروانه ای 22 اسب:

این نوع ماله اکثرا سرنشین دار است که تشکیل شده از دو ماله 80 سانت و یا 90 سانت است که به قدرت یشتری برای به حرکت درآمدن ماله لازم دارد به خاطر همین از موتور 22 اسب یا 24 اسب استفاده می شود.